14.08.2017r.

          Prócz działań kontrolnych miejsc letniego wypoczynku strażnicy podczas czynności służbowych kontrolują również punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych, przeprowadzając rozmowy z pracownikami sklepów. Jest to akcja przypominająca sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. Funkcjonariusze informują o możliwości korzystania z prawa sprawdzenia wieku klienta, zapytaniem o dokument tożsamości osoby, która nie wygląda w ich ocenie na pełnoletnią. Przypominają sprzedawcom, właścicielom sklepów o karach, które mogą zostać nałożone w przypadku niestosowania się do przepisów. 
          Oprócz działań informacyjnych podczas kontroli punktów oferujących sprzedaż napojów alkoholowych, strażnicy sprawdzają czy wywieszone są obowiązkowe informacje o szkodliwości spożywania alkoholu zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl zapisów ustawowych podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych jest umieszczenie w miejscach ich sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Taka informacja powinna znajdować się w miejscu widocznym dla potencjalnego klienta.

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: