04.07.2017r.

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór
na wolne stanowisko strażnik miejski (aplikant) - 2 etaty.
Oferty należy składać do 01.08.2017 roku, do godz. 15.00
w sekretariacie Straży Miejskiej, Al. Rzeczypospolitej 3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:
http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia/Ogłoszenia o naborze
http://sm.legnica.eu w zakładce Praca/Nabór do SM

nowelogo.PNG

legnica

Piątek
29 Maja 2020
Pogoda: