16.01.2017r.

          Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnik miejski (aplikant) w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty należy składać do 13.02.2017 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3.
         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:

http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia/ Ogłoszenia o naborze

http://sm.legnica.eu   w zakładce Praca/Nabór do SM

nowelogo.PNG

legnica

Środa
27 Maja 2020
Pogoda: