11.01.2017r.

           W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe, a także poprawą efektywności działań dotyczących estetyki miasta Legnicy, związanych z usuwaniem tzw. wraków pojazdów, zwracamy się z apelem do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących nie używanych od dłuższego czasu samochodów pozostawionych na drogach publicznych, strefach ruchu lub strefach zamieszkania.
           Należy tu jednak zaznaczyć, że nie każdy pojazd można odholować, a zakres czynności w przedmiotowych działaniach regulują w sposób ścisły, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Na podstawie wskazanych aktów prawnych, podstawą odholowania pojazdu spełniającego wymogi art. 50a PRD jest przede wszystkim  zgłoszenie potrzeby usunięcia, przekazane przez organ gminy lub uprawnionego zarządcy drogi, służbom porządkowym Policji i Straży Miejskiej. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskane od mieszkańców będą przekazywane zarządcy drogi celem oceny przez niego zasadności zgłoszenia a tym samym konieczności usunięcia „wraku” z drogi.
          Informujemy, że pojazd usunięty, a nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie:
ZDM Legnica – 76/756 46 00;
Policja – 997;
Straż Miejska – 986 lub 76/7233185

wr1.JPG

wr3.JPGwr2.JPG

legnica

Środa
27 Maja 2020
Pogoda: