10.11.2016r.

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy 
ogłasza nabór na wolne stanowisko
strażnik miejski (aplikant) – 5 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Oferty należy składać do 30.11.2016 roku, do godz. 15.00 
w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:
http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia / ogłoszenia o naborze
http://sm.legnica.eu   w zakładce Praca / Nabór do SM

nowelogo.PNG

legnica

Sobota
30 Maja 2020
Pogoda: