08.11.2016r.

         Nadeszła jesień. Dym unoszący się nad domami to częsty w tym okresie widok. Główną przyczyną nie jest tu tylko i wyłącznie rozpoczęty sezon grzewczy, ale przede wszystkim nieodpowiedzialne zachowania niektórych mieszkańców, którzy w piecach CO spalają różnego rodzaju odpady.
         Skutkiem tych działań jest przedostawanie się do środowiska, toksycznych i rakotwórczych substancji, nie mówiąc już o tym że, niemożliwym staje się zwykłe otwarcie okna lub wyjście na spacer. Dodatkowo uciążliwość tą potęgują działkowcy, którzy spalają odpady zielone ze swoich ogródków. 
         Przypominamy, że taki sposób pozbywania się śmieci jest w myśl przepisów Ustawy o odpadach nielegalny i zagrożony jest karą grzywny do 5000 zł. Celem minimalizacji w tym zakresie negatywnych zachowań oraz promowania prawidłowego sposobu pozbywania się odpadów, od listopada, Straż Miejska wraz z inspektorami Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami rozpoczęła kontrole nieruchomości prywatnych w wyznaczonych obszarach miejskich. Informujemy, że funkcjonariusz na podstawie ustawowego upoważnienia ma prawo do wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających, oraz prawo żądania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego a także dokumentów i wszelkich danych związanych z problematyką kontroli.
       Przypominamy również, iż uniemożliwienie takiej kontroli polegające miedzy innymi na nie wpuszczeniu strażników stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 kk. zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.
      Interwencje na temat spalania odpadów można zgłaszać pod numerem alarmowym Straży Miejskiej 986 lub 76 7233185

spalanie11111.JPG

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: