15.03.2016r.

         Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko – strażnik miejski (aplikant) – 5 etatów
w pełnym wymiarze czasu pracy.
         Oferty należy składać do 04.04.2016 roku do godz. 15.00
w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3.
       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:
 

http://sm.bip.legnica.eu      - w zakładce Ogłoszenia/ogłoszenie o naborze
http://sm.legnica.eu           - w zakładce Praca/ Nabór do SM

nowelogo.PNG

 

 

legnica

Poniedziałek
19 Sierpnia 2019
Pogoda: