10.02.2016r.

          Pomimo prawie wiosennej pogody trwa II etap kontroli w zakresie ujawniania wykroczeń związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów w piecach „C.O.”
          W dniu 09.02.2016 roku funkcjonariusze Patrolu Specjalistyczno-Interwencyjnego wraz z Inspektorami Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy, przeprowadzili kontrolę nieruchomości prywatnych położonych w rejonie osiedla Poznańskiego. Łącznie sprawdzono 33 posesje, gdzie na terenie 9 ujawniono uchybienia związane z problematyką kontroli. W 6 przypadkach po przeprowadzeniu rozmów z właścicielami, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Nałożono 3 mandaty karne a w 1 przypadku, ze względu na odmowę przyjęcia grzywny sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Legnicy.
          Wspomnieć należy, iż  dla jednego z ukaranych sprawców, ze względu na nierespektowanie zaleceń poprzednich kontroli był to już drugi mandat w wysokości 500 zł za spalanie odpadów. 

OGIEŃ12.JPG

OGIEŃ22.JPG

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: