16.06.2015r.

           W dniu 16.06.2015 roku około godz. 23.50 funkcjonariusze Straży Miejskiej obserwujący w centrum monitoringu miasto, zauważyli mężczyznę rozklejającego ogłoszenia na słupach oświetlenia drogowego. W związku z ujawnionym wykroczeniem powiadomiono oficera dyżurnego KMP. Sprawca czynu zabronionego został zatrzymany przez skierowany na miejsce patrol policji.
            Zgodnie art. 63a Kodeksu Wykroczeń rozklejanie plakatów jest czynem karalnym, za który grozi grzywna mandatowa do 500 zł. a w postepowaniu sądowym nawet do 5000 zł.
     Ci, którzy myślą, że umieszczanie ogłoszeń czy plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest bezkarne, są w błędzie. Niestety wciąż da się zauważyć ogłoszenia czy afisze przyklejone na wiatach przystankowych, słupach oświetlenia ulicznego, bądź przybite do drzewa. Rozwieszanie w takich miejscach plakatów lub ogłoszeń wpływa ujemnie na estetykę naszego miasta. Pamiętajmy, że Legnica nigdy nie będzie czysta, jeżeli nie będzie przestrzegane prawo. 

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: