07.03.2015r.

          Straż Miejska w Legnicy organizuje konkurs pn. "ZAKOŃCZ NIM ZACZNIESZ" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na spot/film krótkometrażowy mający charakter profilaktyczny o tematyce zapobiegania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii.
          Konkurs jest odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia występujące w środowiskach młodych ludzi, ma na celu zapobiec spożywaniu alkoholu czy sięgania po narkotyki przez młodzież oraz zrozumienie co to znaczy „nałóg” i trudności związane z wyzwoleniem się od niego. 
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Legnicy a dokładnie wszystkich nieprofesjonalnych „uczniowskich filmowców” działających w szkołach będących w wieku ponadgimnazjalnym. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie szkoły w terminie do 11 maja 2015 roku oraz nadesłanie krótkometrażowego filmu/spotu na płycie CD/DVD. Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2015 roku o godz. 9.00 w sali Kina HELIOS w Legnicy.
      
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie się w tworzenie filmu krótkometrażowego, spotu reklamującego przestrogę dla młodych ludzi ukaże konsekwencję uzależnienia. Uczniowie nauczą się asertywności, które wykorzystają w przypadku nacisku grupy rówieśniczej.

nowelogo.PNG

legnica

Wtorek
21 Maja 2019
Pogoda: