03.03.2015r.

          Dnia 03.03.2015 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili wykład dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach programu profilaktycznego. Temat spotkania dotyczył odpowiedzialności prawnej za czyny karalne.
          W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się, że do najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych są kradzieże, bójki i pobicia, znęcanie psychiczne i fizyczne, znieważenia. Słuchacze zapoznali się również ze znaczeniem terminu nieletni, demoralizacja, resocjalizacja a także kto i za co odpowiada. Przy pomocy prezentacji multimedialnej uczniowie mogli zobaczyć jakie środki karne stosuje sąd kiedy dojdzie do demoralizacji młodego człowieka.
         Uczniowie obejrzeli również fotografie, które ukazywały życie osadzonych w zakładach poprawczych, w ośrodkach wychowawczych czy w schroniskach dla nieletnich.

100_7927.jpg

100_7929.jpg

100_7930.jpg

100_7933.jpg

100_7936.jpg

100_7939.jpg

100_7941.jpg

legnica

Piątek
29 Maja 2020
Pogoda: