28.01.2015r.

          Dnia 28 stycznia 2015 roku dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o wysypywaniu dużych ilości gruzu na nieużytkach gminnych w rejonie ul. Radosnej.
          Wysłany na miejsce Patrol Specjalistyczno-Interwencyjny ujawnił na terenach zielonych za basenem, pojazd ciężarowy wyposażony w kontener do przewozu gruzu. Na miejscu zastano również kierowcę,który na widok patrolu, z wysypanej przez siebie  sterty odpadów budowlanych usuwał odpady komunalne. Mężczyzna w trakcie interwencji wskazał również inne miejsca, w których pozostawiał odpady. Po sprawdzeniu w systemie geodezyjnym Urzędu Miasta potwierdzono, że teren na których został wysypany gruz należy do gminy Legnica.
          W związku z popełnionym wykroczeniem wobec sprawcy wszczęto czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. O całym zdarzeniu poinformowano również  Urząd Miasta Legnicy celem podjęcia dalszych czynności administracyjnych.

uw6.jpg

uwg2.jpg

uwg1.jpg

uwg4.jpg

uwg5.jpg

legnica

Sobota
30 Maja 2020
Pogoda: