04.03.2014r.

          Najwyższy czas zmienić nasze dotychczasowe przyzwyczajenia. Często mówi się „żądasz czystości na swoim osiedlu, zachowaj ją sam”. Jeśli sami nie będziemy sprzątać po swoich psach i co najważniejsze uczyć tego dzieci, to Legnica z problemem psich odchodów nie poradzi sobie nigdy. 
         W związku z wiosenną pogodą zachęcającą do częstszych spacerów informujemy i przypominamy o przepisach obowiązujących każdego właściciela czworonoga. Posiadanie psa wiąże się nie tylko z przyjemnością obcowania człowieka ze zwierzęciem, ale również tak bardzo ważną odpowiedzialnością właściciela za swojego pupila.
         Pozostawione na trawniku, chodniku psie odchody szpecą nasze miasto, nasze osiedla, podwórka. Każdy właściciel czworonoga, przestrzegający obowiązujących zasad o sprzątaniu odchodów zmierza w kierunku wyeliminowania problemu i uwolnieniu naszego podwórka, osiedla od tak licznych psich kup. Każdy właściciel psa powinien natychmiast usunąć zanieczyszczenie po swoim piesku i umieścić je w koszu na śmieci. Podczas spaceru ze swoim psem trzymajmy go na smyczy. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec nie dotyczy małych psów, z wyłączeniem psów umieszczonych w wykazie rasy psów uznanych za agresywne.


Uchwała Nr XXVI/268/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 18 grudnia 2012r
.-§17 Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego, uiszczenia opłaty od posiadania psa oraz wyposażenia go w otrzymany identyfikator. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny do 500 zł. Podstawa prawna: art. 10 ust 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz 2008 z późn. zmian.) 
Kodeks wykroczń art. 77 

 Pies_Maks.bmp

 

 

 

 

legnica

Wtorek
26 Maja 2020
Pogoda: