19.12.2012 r.

   Sylwester i okres Nowego Roku, to czas szaleństwa i imprez, którym towarzyszą wystrzały z petard. Zadbajmy by w parze z szampańską zabawą szło bezpieczeństwo. Korzystajmy z petard , fajerwerków, sztucznych ogni w sposób odpowiedzialny. Zachowajmy ostrożność. Zapoznajmy się  z zasadami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami.

Stan prawny:
Celem ochrony życia, zdrowia, mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych.
Zgodnie z Rozporządzeniem, do dnia 10 lutego 2013r., obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach lub obiektach publicznych, z wyłączeniem dni 31 grudnia 2012r. oraz 1 stycznia 2013r. Wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów i zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, że osoby naruszające zakaz lub zasady i warunki bezpieczeństwa, popełniają wykroczenie z art.54 Kodeksu Wykroczeń zagrożone karą grzywny do 500 zł.Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom nieletnim jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia do lat 2.

Zasady ostrożności:
-Zakupione materiały pirotechniczne winny posiadać polski atest i nie pochodzić z niewiadomego źródła.

-Przed użyciem zapoznajmy się z instrukcją obsługi, sporządzoną  w języku polskim, zawierającą  sposób odpalania wyrobu, wymogi bezpieczeństwa użytkowania.
-Odpalajmy wyłącznie w miejscach, gdzie nie będzie to stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt.
-Osoby nieletnie powinny znajdować się pod opieką i nadzorem trzeźwej osoby dorosłej.

 

 

legnica

Wtorek
26 Maja 2020
Pogoda: