03.08.2012r.

    Bezpieczeństwo bawiących się dzieci, to najważniejsza kwestia podczas zabawy na placach zabaw. Każde takie miejsce powinno mieć zapewnioną konserwację, by dzieci mogły cieszyć się beztroską zabawą. W Legnicy uprawnione osoby dokonują okresowo przeglądów technicznych tychże urządzeń. Elementy, które uległy zużyciu w skutek np. niekorzystnych warunków atmosferycznych albo tzw. „zmęczenia materiału”, są wymieniane. Niemniej pomiędzy kontrolami, zdarza się, że dochodzi do aktów wandalizmu, w wyniku, których urządzenia zostają uszkodzone i tym samym mogą stanowić zagrożenie dla najmłodszych. Nie trzeba być fachowcem, by zauważyć niektóre usterki.
    
Funkcjonariusze Straży Miejskiej, przyjrzeli się bliżej placom zabaw na terenie miasta. Kontrola została dotąd przeprowadzona w 76 miejscach. Sprawdzono place na Piekarach, Osiedlu Kopernik, Tarninowie i Kartuzach.
    
Na placu zabaw przy ul. Brackiej zauważono wystające śruby, które bez wątpienia mogły zagrażać dzieciom. Zgłoszono ten fakt administratorowi urządzenia, który zdemontował niebezpieczny element. (zdjęcia)
    
Plac zabaw przy ul. Orzeszkowej był cały zachwaszczony. Zgłoszono ten fakt zarządcy, który zobowiązał się do wykoszenia terenu. (zdjęcia)
    
W piaskownicy znajdującej się przy ul. Cmentarnej brakowało piasku, poproszono administratora o uzupełnienie go.
    
Poza ul. Bracką, nie ujawniono dotąd usterek, które mogłyby zagrażać dzieciom, niemniej jak wspomniano na początku, w wyniku ewentualnych dewastacji, mogą nawet w skontrolowanych przez nas punktach pojawić się nowe zagrożenia. Rodzice i opiekunowie zawsze przed dopuszczeniem dziecka do zabawy, powinni ocenić czy urządzenie jest sprawne.        

Strażnicy sprawdzają w/w miejsca pod kątem bezpieczeństwa, nie estetyki.

legnica

Wtorek
26 Maja 2020
Pogoda: