11.06.2012r.

   Straż miejska po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Podczas służby, strażnicy zgodnie z uprawnieniami w ramach ochrony porządku publicznego, zwracają uwagę na respektowanie przez społeczność lokalną przepisów zawartych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

   Podejmujemy interwencje, gdy stwierdzamy niestosowanie się do prawa, w razie konieczności zakańczamy je mandatem karnym lub wnioskiem do sądu.

   Nowo powstała sekcja do spraw profilaktyki i komunikacji społecznej w ramach czynności profilaktycznych prowadzi spotkania skierowane do młodzieży. Podczas zajęć prowadzonych w szkołach, informuje młodych ludzi o skutkach spożywania alkoholu. Ponadto poruszana jest tematyka destrukcyjnego wpływu używek na życie młodych ludzi. Młodzież dowiaduje się, że statystycznie najwięcej przypadków łamania prawa przez młode osoby ma miejsce wtedy, gdy organizm jest pod wpływem substancji psychoaktywnej.

    Pomimo wyraźnego zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, nadal osoby nieletnie bez większych trudności mogą zakupić ten produkt. Uważamy, że należy przypominać sprzedawcom przepisy zabraniające sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz informować ich o karach, które mogą zostać nałożone w przypadku niestosowania się do tych przepisów. Strażnicy miejscy skontrolują punkty sprzedaży alkoholu i przeprowadzą rozmowy z ich pracownikami.

legnica

Wtorek
26 Maja 2020
Pogoda: