23.02.2018r.

          Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko – strażnik miejski (aplikant) – 3 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty należy składać do 16.03.2018 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3.
          Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać na stronie internetowej:

http://sm.bip.legnica.eu w zakładce ogłoszenia/ ogłoszenia o naborze

http://sm.legnica.eu w zakładce praca/nabór do SM

oni2018.jpg

legnica

Sobota
17 Sierpnia 2019
Pogoda: