20.02.2018r.

        W ramach działań prewencyjno-profilaktycznych funkcjonariusze Straży Miejskiej w Legnicy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 przeprowadzając pogadankę dotyczącą agresji i przemocy rówieśniczej.
        
Problem agresji coraz częściej występuje w środowisku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Młodzież ma duży problem z odróżnieniem dobra od zła, mają zachwiane wzorce, przykłady na to jak rozwiązywać problemy czerpią z telewizji czy Internetu. Podczas spotkania z patrolem, uczniowie dowiedzieli się, jakie są rodzaje i przyczyny agresji.
         
W trakcie spotkania została wyświetlona prezentacja multimedialna, która przybliżyła jak radzić sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowany.

agr11.jpg

agr12.jpg

legnica

Piątek
29 Maja 2020
Pogoda: