STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY

nowelogo.PNG

ALEJA  RZECZYPOSPOLITEJ 3

59-220 LEGNICA

  zgłaszanie interwencji

tel.  
986


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W LEGNICY

Mirosław GIEDROJĆ
tel. 76 72 33 180 


SEKRETARIAT


tel.  76 72 33 180
fax.  76 72 33 198

e-mail: sekretariat@sm.legnica.pl


ZESPÓŁ DYŻURNYCH

Tel. alarmowy 986

tel. 76 72 33 185
 tel.komórkowy  604 217 540
  fax. 76 72 33 191


 ZESPÓŁ MONITORINGU MIEJSKIEGO

st. spec. Konrad SZCZEPAŃSKI
  tel. 76 72 33 185 

 fax. 76 72 33 191
e-mail: monitoring@sm.legnica.pl


KONTAKT Z MEDIAMI

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI
tel.  76 72 33 188

spec. Justyna JANUSZ
tel. 76 72 33 187
e-mail: rzecznik@sm.legnica.pl


SAMODZIELNE STANOWISKO
ds. KADR I SZKOLENIA

insp. Danuta TEKLIŃSKA
tel. 76 72 33 184

e-mail: kadry@sm.legnica.pl


REFERAT ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

 główna księgowa Anna GRYGAJTIS
tel. 76 72 33 180
e-mail: ksiegowosc@sm.legnica.pl


ZESPÓŁ ds. PLANOWANIA, NADZORU I KONTROLI
SŁUŻB PATROLOWYCH

st. insp. Marcin NIEWIADOMSKI
tel. 76 72 33 189


ZESPÓŁ ds. ESTETYZACJI

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI
tel. 76 72 33 188
e-mail: jsmigielski@sm.legnica.eu 


ZESPÓŁ ds. WSPÓPRACY Z PLACÓWKAMI
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI

spec. Justyna JANUSZ
tel. 76 72 33 187


 ZESPÓŁ ds. POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH
O WYKROCZENIA

st. insp. Mieczysław MULKA
tel.  76 72 33 197


SAMODZIELNE STANOWISKO
ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

st. insp. Piotr MAZUREK
tel. 76 72 33 181
e-mail: administracja@sm.legnica.pl


 

legnica

Czwartek
24 Stycznia 2019
Pogoda: